Byggbiologiens 25 grunnregler

0

Hus og helse – med mennesket i sentrum

Byggbiologiens 25 grunnregler

Byggematerialer og støyskjerming

 • 1. Naturlige, ekte byggematerialer
 • 2. Luktnøytral eller behagelig lukt uten avgassing av giftstoffer
 • 3. Bruk av byggematerialer med lave verdier av radioaktivitet
 • 4. Mennesket som målestokk for støy- og vibrasjonsbeskyttelse

Inneklima

 • 5. Naturlig regulering av luftfuktighet ved bruk av fuktbalanserende materialer
 • 6. Lite og raskt avtakende fuktighet i nybygg
 • 7. Avstemte tiltak for isolasjon og varmelagring
 • 8. Optimale overflate- og romlufttemperaturer
 • 9. God luftkvalitet gjennom naturlig luftutveksling
 • 10. Strålingsvarme til oppvarming
 • 11. Minst mulig forstyrrelse av den naturlige jordstrålingen
 • 12. Unngå utbredelse av elektromagnetiske felt og      mikrobølger
 • 13. Omfattende reduksjon av sopp, bakterier, støv og      allergener

Miljø, energi og vann

 • 14. Minimert energiforbruk gjennom maksimal utnyttelse      av fornybare energier
 • 15. Lokale      byggematerialer foretrekkes for ikke å fremme rovdrift på knappe og      risikofylte råstoffer
 • 16. Ikke føre      til miljøproblemer
 • 17. Best      mulig drikkevannskvalitet

Romutforming

 • 18. Ta hensyn til naturharmoniske mål, proporsjoner og former
 • 19. Naturlig lys-, belysnings- og fargeforhold
 • 20. Bruk      av fysiologisk og ergonomisk kunnskap om romutforming og innredning

Byggets plassering

 • 21. Omgivelser uten naturlige eller kunstige      forstyrrelser
 • 22. Avstand
  til utslipp- og støykilder
 • 23. Desentralisert, luftig byggemåte i bo-områder med      grøntarealer
 • 24. Hus og leiligheter individuelt, naturforbundet,      menneskeverdig og familievennlig
 • 25. Ikke skape sosiale belastninger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *