Hvor mye avstand bør jeg ha til høyspentledninger?

0

Tja…

Det ene er å vite verdiene: dette kan man regne ut til en viss grad, men for å være sikker bør man måle det (leie eller kjøpe pålitelige måleapparater, eller bestille en måling)

Generelt sett gjelder FELO sin anbefaling

Høyspent, trafostasjon Å bo i nærhet av høyspent hvis de avgir høy EMF (må måles). Kabler i lufta gir vanligvis høyere EMF enn kabler i bakken, men her er det store variasjoner (må måles). Høyspent i nærheten vil ofte gi en høy bakgrunnstråling som du ikke får gjort noe med. Slå av hovedsikringen for å måle bakgrunnstrålingen. Bo/opphold deg i god avstand fra høyspent. Vurder å flytte dersom det er høy EMF der du bor.  Lavfrekvent magnetisk stråling er vanskelig å avskjerme. Det er imidlertid stor variasjon i hvor sterk strålingen er og hva god avstand er. Derfor bør det måles i hvert enkelt tilfelle. 

For å se det litt mere detaljert på det – inkl. en pekepinn ang. verdiene du kan forvente?

Her er det som Norges Miljøvernforbund og Folkets Strålevern er enige om:

På forespørsel fra utbyggere eller byggeiere skal ansvarlig nettselskap kunne beregne magnetfelt ved husvegg ut fra oppgitte avstander, gi fakta om ledningens type og årlig gjennomsnitts-belastning, alternativt utføre målinger og beregnet årsgjennomsnitt på grunnlag av dette.

De elektromagnetiske feltene rundt høyspentlinjene er avhengig av spenning, strømstyrke og kabeltype samt -oppheng. Feltenes intensitet avtar med avstanden. Jordkabler i stedet for luftledning vil kunne redusere feltene, eller flytte feltpåvirkningen til et annet sted, og feltet avtar raskere til siden. Jordkabler har også andre fordeler som lavere vedlikeholdskostnader, lavere tap, mindre sannsynlighet for ulykker i tillegg til de klare estetiske fordelene. En ulempe med jordkabler er at man ikke vet hvor de er, og ofte blir de lagt i gangveier. Da er avstanden kort og feltene blir allikevel høye.

I den senere tid er det blitt vanlig å legge kraftige høyspentlinjer langs motorveiene. Hvordan påvirker det sjåførene og kjøringen at de blir utsatt for høye elektromagnetiske felt over lang tid?

En bolig som ikke ligger ved en høyspentledning vil normalt ha et magnetfelt mindre enn 100 nT.

I tabellen nedenfor er det gitt representative magnetfeltverdier ved ulike høyspentledninger, alle med planoppheng.

Sammenheng mellom feltstyrke og avstand for noen ledningstyper. Avstanden er gitt som horisontal avstand fra nærmeste linje.

Spenning/

Strømstyrke:

420 kV/

800 A

300 kV/

400 A

132 kV/

200 A

22 kV/

20 A

Feltnivå i 10 meters avstand

5 000 nT

2 500 nT

1 400 nT

70 nT

Avstand ved 400 nT

70 m

45 m

25 m

3 m

Avstand ved 100 nT

145 m

100 m

55 m

8 m

A = strøm i Ampere, kV = kiloVolt, nT = nanoTesla

Det er vanskelig å gjette om en bolig har for høye felter basert på tabellen over. Verdiene er avhengig av hvor mye strøm (Ampere) som går gjennom kablene. For å vite hvilke felter man er utsatt for anbefales det å få utført målinger. I byer er det vanlig å legge høyspentkablene i bakken. Derfor finnes boligområder i Oslo med ekstremt høye felter. Dette er ukjent for de fleste som bor der. Det anbefales å måle EMF før man kjøper seg ny bolig. Mye tyder på at verdien av slike boliger vil få redusert verdi i fremtiden. Det er ikke så attraktivt å kjøpe bolig med antatt negativ helsepåvirkning, som f eks doblet risiko for leukemi på barn.

Det er ikke mulig å skjerme seg mot felter fra høyspenlinjer, bortsett fra å øke avstanden til linjen. Det vil si å flytte linjen eller å flytte huset. Eller å flytte fra huset.

 

Den siste setningen kan nok modifiseres litt pga oppdatert skjermingsteknologi.

Feltet fra høyspentledningen består av

a) magnetfeltet: det er ikke lett å skjerme mot. Med noen nyutviklete materialer (en spesiell metall-legering med bl.a. kobolt) kan man få det til – men det er ganske dyrt. Prøv alltid først om ikke du kan flytte deg unna.

b) elektrisk felt: veldig  lett å skjerme mot, og rimelig. MEN: som regel er det magnetfeltet det som gir størst utslag. se oppe.

 

Og hvor store felt er det greit å ha?

Vi følger den internasjonale byggbiologi standarden fordi den er godt utarbeitet over mange år (siden 80 tallet, faktisk), og stadig oppdatert av praktikerne.

Den har en grenseverdi på 20 nT og  1 V/m  – jf. denne tabellen:

 

PS.

det er mye forskning rundt helseeffektene. se oppe (Folkets Strålevern, FELO, NMF). Et nytt aspekt er koblingen med Alzheimer – les her

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *