Er du usikker på miljøbelastninger knyttet til hjem eller arbeidsplass? Da kan du bestille en byggbiologisk husundersøkelse. Byggbiologene har godkjent, profesjonelt måleutstyr og kan undersøke en rekke ulike typer miljøbelastninger. De har ved siden av sin grunnutdanning med eksamen også jevnlig, faglig oppdatering, både innen måleteknikk og relevante miljøfaktorer.

Norsk Byggbiologi Forening formidler følgende målings- og rådgivingstjenester:

  1. En begrenset undersøkelsen som fokuserer på EMF, altså måling av elektromagnetiske felt og strålingsbelastning. Byggbiologen vil kunne gi  en vurdering av belastningen og kunne foreslå tiltak for skjerming.
  2. En helhetlig undersøkelse i forhold til inneklima og generelle miljøbelastninger, herunder EMF og stråling.
  3. Rådgiving / konsulentoppdrag gjennom arkitekter eller / og spesialister innen inneklima / miljømedisin / måling /naturlig bygg.

Prisene uthandles mellom den enkelte byggbiologen og deg – men på generelt grunnlag kan man følgende minstepriser nevnes:

1. EMF undersøkelse: Grunnpris 1500 (+ reise etter vanlige satser) ,evt. skriftlig rapport kommer i tillegg. Kostnaden blir noe høyere for store hus/næringseiendommer. (Timesats ut over grunnsatsen)

2. Grunnprisen er kr 3000 (+ reise etter vanlige satser), for en leilighet/vanlig bolighus, inkludert rådgivning. Evt. skriftlig rapport kommer i tillegg.

3. som regel timesats

 

I takt med at det utdannes flere byggbiologer, jobber vi med å skape et nettverk over hele landet, slik at du kan benytte den byggebiologen som er lokalisert nærmest der du bor.

Gjør en forespørsel om husundersøkelse her

Vi hjelper deg å finne den rette for ditt behov og ditt distrikt.