Byggbiologens oppgave er å øke trivsel og harmonisere hjem eller arbeidsplass.

Byggbiologen undersøker boligrom, arbeidsplasser, byggeplasser, skoler, barnehager og andre kommunale bygg, og hjelper med helhetlige løsninger.

Byggbiologen tilbyr et omfattende utvalg av tjenester for påvisning av  elektromagnetiske felt, miljøgifter
(giftstoffer og sopp i boligområder) og jordstråling /geopatisk stress.
I næringslivet behandles aspekter av HMS, “forurensing- og strålingsfri arbeidsplass”, trivsel, energiflyt, giftfrie
møbler og inneklima.
I den private sektoren jobber byggbiologen for å skape et sunt inneklima, fjerne eller harmonisere negative påvirkninger og generelt øke energien i rom. Spesiell oppmerksomhet vies til soverom, siden god søvn er en nøkkel til generelt velvære: Vi regenererer når vi sover, samtidig som vi da påvirkes atskillig mer av strålingen og har lavere beskyttelse enn når vi er våkne.

Byggbiologens Tre-trinn-undersøkelse omfatter:

  • A. Stråling /Elektromagnetisk støy

Uten å legge merke til det, blir vi hele tiden utsatt
for elektriske og magnetiske felt og bølger.
Byggbiologen bruker teknisk utstyr til å måle
slike felt i henhold til økologiske
retningslinjer for bygg.

  • B. Miljøgifter / Mykotoskiner

Miljøgifter og muggsopp /bakterier i byggevarer
og møbler kan fungere som triggere for mange
sykdommer, ikke minst eloverfølsomhet.
Forurensningsundersøkelser er også en del av
byggbiologens helhetlige konsept.

  • C. Jordstråling / Geopatisk Stress

Jordstråling og vannårer, geologiske forkastninger
og det globale gitternettet kan
skape «støy» som gir helseproblemer.
Byggbiologen kombinerer apparater og intuitive
metoder for kartlegging og harmonisering.