Om “byggbiologi” (Building Biology/Baubiologie)

Et hus kan ses på som en organisme. Begrepet «den tredje huden» beskriver nokså nøyaktig det intime forholdet mellom mennesket og dets bolig. Det gir et levende bilde av hvor nært vi er forbundet med vår levende omgivelse og også på hvor mange måter vi er avhengige av den.

10425047_943452125665593_9091617800614409473_n

Byggbiologi er definert som studiet av den holistiske inter-relasjonen mellom mennesker og deres livsmiljø.

Den “holistiske” tilnærmelsen er en nøkkel. Bare en sammenlignende integrering og bruk av all relevant kunnskap kan løse våre problemer.

Den følgende tabellen illustrerer den rike og spirituelle betydningen av begrepet byggbiologi, et begrep som vi kan forstå gjennom betydningen av de enkelte ordene: Bygg –bio –logi.

Bygg   Bio-Logi

BYGG BIOS LOGOS
Hus, hjem, skjul (hud) hjemsted liv, livskrefter ord (vurdering, læring) kreativ   kraft, energi, inkarnasjon
bolig, vane, havn knyttet til naturens levende   verden Ordnende verden, rasjonalitet,   harmoni, vitalitet
hytte, lue, gjemmested univers, helhet, enhet (kropp-ånd,   sjel), kultur

 

 

iStock_house-treeXLarge

Alle områder av biologien (levende organismer) og bygg (bomiljø) samhandler med hverandre under ledelse av logos (gr. betydning).

Byggbiologi er en biologisk og kulturelt orientert gren av vitenskapen. Det er ikke et smalt spesialtema, men snarere et tverrfaglig.

Den åndelige overbygningen setter mennesker og kultur tilbake i sentrum av all bygge- og bosettingsaktivitet. Når det biologiske prinsippet som kreves for å tilfredsstille grunnleggende levekår mangler, vil kulturen og byggekunsten forsvinne, og hele prosessen med bygging vil bli banal, sjelløs, umenneskelig og uansvarlig. Den løpende utviklingen i konstruksjon og design bekrefter tydelig hvordan mennesker tæres ut og blir syke i sinn, kropp og sjel under slike forhold.

Akkurat som de greske stavelsene logos (mening), arche (begynnelse) og ur (opprinnelse) er knyttet til hverandre, så er også begrepene byggbiologi, arkitektur og kultur det. Opprinnelsen og enheten for alt liv, så vel som det grunnleggende prinsippet om skapelsen kommer til uttrykk der. I denne forstand er arkitekter virkelig originale skapere. En byggekunst med helhetlig forståelse for det levende, og med mennesket i sentrum, er byggbiologiens og byggbiologens fundament.