Norsk Byggbiologi Forening ble dannet i 2012 for å arbeide for å samle og formidle fagkunnskap om sunne hus. Den er norsk representant for det internasjonale nettverket for “Building biology ” – verdens første, best dokumenterte og strengeste standard for miljøhus og sunn bolig.

les her Vedtekter Norsk Byggbiologi Forening.

Vil du bli medlem? ta kontakt på 64943577 eller via kontaktformularet.

I 2013 stilte NBF på «Bygg Reis Deg» messa på Lillestrøm 16. – 20. oktober– og på Alternativmessa 22.-24. november samme sted. Det førte til mange positive tilbakemeldiger og hyggelige møter. “Det trengs en ikke-kommersiell aktør som kan binde sammen initiativer, hjelpe folk å finne informasjon og være en upartisk aktør for sunne boliger!” som en engasjert besøkende utrykte det. Det mener vi også. Og det er på tide at Norge bygger opp sitt eget fagmiljø og kompetanse på dette feltet. Mange er aktive – det er på tide å sqmle trådene! Vi er i gang. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt, følge oss på facebook eller rett og slett bli medlem!

I 2014 økte aktiviteten. Som du ser, har vi fått opp ny hjemmeside og facebookside og er i gang med spennende planer. Vi tilbyr stadig temakvelder og åpne møter for alle interesserte. Alle aktiviteter llegges ut på hjemmesiden og på facebook.

I 2015 har vi deltatt på paneldebatten under klimafestivalen i Oslo og holdt ikke mindre enn 3 åpne temakvelder bare de første to månedene. I Mai er vi invitert til å fortelle om vårt arbeid på den store internasjonale konferansen “Building biology and Sustainablility” in Rosenheim / Germany.

Vi holder koken – det blir et spennende år!

 

PS.

Norsk Byggbiologi Forening er en non-for-profit forening og ikke tilknyttet noen private aktører. Den Ideelle Forening BALDRON har vært initativtaker til de første utdanningskursene i byggbiologi og har i de første årende hjulpet å få i gang dette viktige arbeidet i Norge. Nå står Norsk Byggbiologi Forening på egene bein – med flere aktører som helhjertet støtter opp for levende hus. Vi jobber også med et referanse- og sertifiseringsnettverk for tilbuder av varer og tjenester innen sunn og miljøvennlig bygg.