Brosjyre Utdannelse Byggbiologi 2012

 

 

 

 

Byggebiologiske Grenseverdier og anbefalinger (engelsk): STANDARD OF BUILDING BIOLOGY

EN_Standard_building_biology_Maes_SBM_Guidelines

 

Om bakgrunnen av grenseverdiene: